Menu

TILBURG Wijkcentrum Heyhoef

TILBURG

wijkcentrum Heyhoef uitbreiding

 

wijkcentrum Heyhoef Tilburg

compacter door groei

…dankzij de uitbreiding wordt het centrum evenwichtiger

SituatieHeyhoef1
situatie

Woonverdiepingen

Winkelvloer (maaiveld)

parkeerkelder

3DImpressie

Wijkcentrum Heyhoef Tilburg

 

Compacter door Groei

Het huidige winkelcentrum Heyhoef is in 1997 gerealiseerd als eerste fase van het voorzieningengebied voor het stadsdeel Reeshof. Heyhoef bevat detailhandel, diverse sociaal-maatschappelijke voorzieningen en woningbouw. De contouren voor de tweede fase liggen als gevolg van planvorming in het verleden al redelijk vast.

Toch is er een aantal redenen die het opstellen van een stedenbouwkundige verkenning voor de tweede fase nodig maken:

1  Het gewenste programma voor de tweede fase is groter dan de geplande uitbreidingsruimte;
2  De huidige verkeerssituatie en parkeercapaciteit laten te wensen over;
3  Doorgaande fietsroute loopt nu langs het centrum, maar zou bij handhaving fase 2 afsnijden van fase 1.

Dit betekent al met al dat er sprake is van een overspannen programma. Door aanpassing van de ontsluitingsstructuur en de aanleg van een ondergrondse parkeergarage worden de parkeerproblemen, de congestieproblemen en verkeersveiligheidsproblemen grotendeels opgelost. De belangrijkste toegangen voor het autoverkeer worden gekoppeld aan de rotondes, omdat daar ook de grootste aanvoer is van autobezoekers. Zo worden de belangrijkste oversteekpunten voor langzaam verkeer vereenvoudigd en ontlast. De vrijkomende ruimte wordt gebruikt voor nieuwe bebouwing en als marktplein. De bevoorrading wordt inpandig opgelost.
De winkels zijn zodanig gesitueerd dat het bestaande winkelcircuit op een logische manier wordt afgemaakt en aansluit op de bestaande straten van de wijk. De fietsroute wordt een klein stukje omgelegd zodat de verblijfsruimte wordt vergroot.

62 woningen, 5300 m2 bvo winkelruimte uitbreiding
420 parkeerplaatsen in kelder

 

een co-creatie van:

Sander Smit  Projectarchitect

team vhp  Barbara Meijer, Frans Blok
opdrachtgever  Progress Unilever Pensioenfonds, Rialto Vastgoed
fotografie  Google Streetview, Bing Maps

VogelvluchtHeyhoef
Heyhoef1eWoningen
PoortStudie

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!