Menu

ROTTERDAM woongroep de Grindhorst

ROTTERDAM

woongroep de Grindhorst

ROTTERDAM

woongroep de Grindhorst

ROTTERDAM

woongroep de Grindhorst

 

de Grindhorst Rotterdam

woongroep voor senioren in Hillegersberg

…ruimte voor collectieve voorzieningen in sociale huur en koop

 

 

situatie
Grindweg_Fase1_Situatie1

begane grond

1e verdieping: dijkniveau

3e verdieping

4e-6e verdieping

Gevel1
gevels
Exterieur4
1343 10EdSlatsVierkant
Exterieur5

de Grindhorst Rotterdam

een gebouw voor woongroep Hillegersberg-Schiebroek

Binnen de historische lintbebouwing van de Grindweg in Rotterdam Hillegersberg is een brede boezemsloot een locatie gereserveerd voor een woongroep-accomodatie voor ouderen uit deze wijk. Woongroep Hillegersberg-Schiebroek heeft het bouwinitiatief genomen en heeft samen met Laurens Wonen de groep uit kunnen breiden tot 59 huishoudens om het project financieel haalbaar te maken. Hierdoor zijn er bovendien verschillende collectieve voorzieningen mogelijk geworden zoals een logeerkamer en (feest)zaal.
57 van de 59 appartementen zijn vergelijkbaar van opzet en bestaan uit levensloopbestendige sociale huur- en koopwoningen van bijna 70 m².
Hoewel de omvang van het complex te klein is voor interne zorgverlening zijn de woningen wel geschikt voor langdurige zorg aan huis en zijn er enkele duowonigen te koppelen via de besloten buitenruimte. Bovendien beschikt het complex over een logeerkamer, kantoorruimte voor de bewonersvereniging, gemeenschappelijke wasruimte en een gemeenschappelijke zaal voor bijzondere gelegenheden.

Het woongroepgebouw bestaat uit een langgerekt laagbouwvolume van twee lagen op dijkniveau, aansluitend op de schaal van de tegelijkertijd ontworpen dijkvilla’s. Op dit volume is een terugliggende laag met twee terraswoningen (de penthouses) opgenomen. Aan de entreezijde, in de 3,5 meter lager gelegen polder Honderdentien Morgen, is door het hoogteverschil een extra woonlaag beschikbaar.
Op de hoek van de Ankie Verbeek-Ohrlaan en de Grindweg ligt iets terug van de dijk een hoger hoekaccent in 6 bouwlagen. Alle hoekappartementen zijn voorzien van een groot hoekraam. De hoekramen en het ‘in elkaar grijpend metselwerk’ in twee kleuren zorgen voor de alzijdigheid van het ontwerp. De terugliggende kozijnen van de besloten buitenruimtes brengen ‘diepte’ in de gevels.

57 zelfstandige appartementen, 2 penthouses, gemeenschappelijke voorzieningen

 

een co-creatie van:

Sander Smit  Projectarchitect

team vhp  Frans BlokDirk Bots, Herman Roelofs
opdrachtgever  Laurens Wonen, Woongroep Hillegersberg-Schiebroek 
constructieadvies Grontmij van Ruitenburg

fotografie  Ed Slats, Sander Smit, Google streetview

1343 8EdSlatsRechthoek
exterieur6
Streetview1
5014.0 Rijtje 92005schets

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!