Menu

NIJMEGEN woongebouw Knodshof

Architectuur, Co-housing, wonen in collectief

NIJMEGEN woongebouw Knodshof

NIJMEGEN woongebouw Knodshof

 

KNODSHOF NIJMEGEN

Woonhof met Buurtkamer

LOCATIE KNODSHOF_GoogleEarth_2023
situatie
ACCUarchitecten_KnodshofSitu_kleur_960x960
ACCU_Nijmegen Knodshof_14_3840x1920
ACCU_Nijmegen Knodshof_15_3840x1920

KNODSHOF NIJMEGEN

Het ontwerp voor deze prijsvraag is een hof geworden gebaseerd op de drie ‘B’s :

BINNEN-BUITEN staat voor de afsluitbare collectieve entree, de scheiding tussen openbaar en collectief privéterrein. Een collectief adres, sociale controle en collectieve verantwoordelijkheid. BEWONERSVERENIGING-BEHEERDER is de beheerder van het gebouw en vooral van het collectief van bewoners. Er is een ruimte voor de vereniging of beheerder opgenomen naast de collectieve fietsenstalling op de begane grond.
BUURTRUIMTE is de ruimte om te buurten. In het ontwerp is hiervoor een Hoftuin opgenomen die opgetild boven de bergingen op het niveau van de woningen is gelegen. Op het groendak is bovendien een gemeen-schappelijk zonnig dakterras aangegeven van waaruit een fraai zicht op de omgeving mogelijk is. Deze beide buitenruimten worden gemeenschappelijk ingericht en beheerd. Als collectieve binnenruimte versterkt de Buurtkamer (Huiskamer) op de bel etage als beeldbepalend open element aan het plein de relatie met de buurt en omliggende activiteiten. De Buurtkamer is een collectieve huiskamer van de bewoners, maar is ook door de bewonersvereniging te verhuren aan externen. Alle woningen zijn rolstoeltoegankelijk en voor alle leeftijden geschikt.

ACCU_Nijmegen Knodshof_5_3840x1920
ACCU_Nijmegen Knodshof_4_3840x1920

PROGRAMMA WOONGEBOUW

Uniek Modulair Prefab bouwsysteem in hout
72 levensloopbestendige sociale huur- en koop appartementen voor een- en tweepersoons huishoudens (starters, doorstarters en senioren)
Collectieve Hoftuin en Daktuin
Collectieve BuurtKamer, VVE vergaderkamer
Logeerkamer, hobbyruimte en wasruimte

contactpersoon:

Sander Smit  Projectarchitect ACCU-architecten

opdrachtgever Stichting Volksbelang 1895, Woningstichting Talis

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!