Menu

MAASSLUIS Stadscentrum Koningshoek

MAASSLUIS

Stadscentrum Koningshoek

MAASSLUIS

Stadscentrum Koningshoek

 

Stadscentrum Maassluis

Koningshoek 

…een volwaardig stadshart

 

 

 

 

SituatieKoningshoekzww
situatie
Koningshoek voorkeursmodel
PlankaartKoningshoekSchets
3DSchetsKoningshoek1

Stadscentrum Maassluis

 

Koningshoek revitaliseert.

Winkelcentrum Koningshoek dateert van begin jaren ‘70. Het ligt tussen het stadhuis uit ongeveer dezelfde tijd en cultureel centrum Koningshof waarin ook de bibliotheek is gevestigd. Op dit moment is Koningshoek een monofunctioneel winkelcentrum in één laag dat nagenoeg geheel overdekt is. Het presenteert zich niet of nauwelijks naar buiten. Het is omringd door grote parkeervelden en ligt daarmee zeer geïsoleerd ten opzichte van zijn omgeving.

Door de gestage groei van Maassluis in westelijke richting zijn er mogelijkheden om het aantal vierkante meters uit te breiden (van 14.000 naar 24.000 m2 bvo) en is de Koningshoek steeds meer centraal komen te liggen binnen de bebouwde kom. De opgave is opgevat als een kans om Koningshoek, dat naast de historische kern in functionele zin het stadscentrum is, ook de ruimtelijke kwaliteiten van een stadscentrum mee te geven.

De belangrijkste ingreep, die het centrum in een geheel nieuw perspectief plaatst, is het introduceren van een stedelijke Promenade. Deze brede wandel- en fietsstraat verbindt winkelcen- trum, cultureel centrum en bibliotheek, stadhuis en park op een vanzelfsprekende manier met elkaar en geeft deze functies het juiste decor om zich te kunnen presenteren. Boven een plint van commerciële en publieke functies liggen appartementen die worden betrokken bij de straat. Zo worden de voorwaarden geschapen om een stedelijk milieu te laten ontstaan waar ook ‘s avonds leven is te ontwaren. Toevoeging van woningen, kantoren, praktijkruimten, ruimte voor avondfuncties als intensieve sport en vrije tijdsvoorzieningen, vergroten de diversiteit en levendigheid. Verreweg het grootste deel van de parkeerplaatsen wordt in gebouwde voorzieningen opgenomen.

24000 m2 hoofdwinkelcentrum, wonen boven winkels, horeca
half verdiept parkeren

 

3DSchetsKoningshoek3

een co-creatie van:

Sander Smit  Stedenbouwkundige

team vhp  Ronald van Bommel, Barbara Meijer e.a.
opdrachtgever  ASR vastgoed ontwikkeling, gemeente Maassluis

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!