Menu

KORTGENE Haven

KORTGENE

Haven en Spuikom

KORTGENE

Haven en Spuikom

KORTGENE

Haven en Spuikom

 

Haven Kortgene

tweede leven met tweede woning

…direct vanuit huis wegzeilen 

 

 

situatie

Kortgene

Spuikom

gevels

Havenfront Kortgene

 

een tweede leven voor de haven met tweede woningen

Het dorp Kortgene ligt op het grensvlak van grootschalige akkerbouwlanden en een intensief watersportgebied langs het Veerse Meer. Het plan Kortgene Haven is gericht op de watersport en oriënteert zich op de Landbouwhaven. Het voormalige overslagterrein met kenmerkende silo is gesaneerd. Hergebruik van de silo bleek niet mogelijk, de kades zijn wel gereconstrueerd.

De 33 Spuikomwoningen zijn voor permanente bewoning bestemd en dienen als zodanig voor de aanwas van de lokale bevolking. De Spuikom is binnendijks en hoger gelegen dan de omliggende akkerlanden. Het uitzicht is hierdoor riant. De 55 Kaai- en Loswalwoningen zijn daarentegen als recreatiewoning ontworpen en, net als de (zeil)boten die direct voor de woningen kunnen worden aangemeerd, buitendijks gelegen.
De verhoogde woonkamer in de kaaiwoning vormt als het ware het verlengde voor- of achterdek van het privé-jacht. De verschillende woningtypes zijn gebaseerd op een vrijwel identiek casco en ontlenen hun identiteit aan een mix van (dak-)terrassen, franse balkons, en gevelafwerkingen. De Dijkwoningen liggen in de Kaaidijk en hebben door hun bijzondere positionering een entree en woonkamer op de eerste verdieping, het dijkniveau. Op de snijpunten van de lange zichtlijnen in het plan zijn twee appartementen-gebouwtjes gesitueerd.

 

55 Recreatiewoningen, 33 eengezinswoningen, 
18 recreatieappartementen, horeca en ligplaatsen

 

een co-creatie van:

Sander Smit  Projectarchitect, stedenbouwkundige

team vhp  Dirk Bots, Melanie den Hartog
opdrachtgever  Korteweg Vastgoed Ontwikkeling / TBI
fotografie  Sander Smit, KLM

gevels

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!