Menu

KINDERDIJK werelderfgoed

KINDERDIJK

Werelderfgoed Entreegebied

KINDERDIJK

Werelderfgoed entreegebied

KINDERDIJK

Werelderfgoed entreegebied

 

Werelderfgoed Kinderdijk

entreegbied en infocentrum

…boven water ondergaan

 

 

situatie entreegebied gebiedsvisie

Werelderfgoed Kinderdijk 

Een 'Grand Project' voor Grand Project Nederland

Kinderdijk is een icoon van zelfredzaam Nederland en laat op een bijzondere manier zien hoe wij omgaan met ons water en ons land. Het beeld van de molens en de oneindige Hollandse luchten is al eeuwenlang door schilders getekend en staat bij veel mensen op het netvlies gebrand. Het hoort bij de identiteit van ons land. Desondanks staan de molens enigszins weggestopt achter de huizen en is het landschap ‘verrommeld’.
Een goede oplossing voor Kinderdijk betekent dus veel meer dan een herinrichting van een entreegebied. Wij vinden dat Kinderdijk echt op de kaart gezet moet worden, vergelijkbaar met het Rijksmuseum en de andere grote Hollandse publiekstrekkers zodat Obama ook hier kan landen met zijn helikopter. Een plek waar innovaties op gebied van omgang met water aan de wereld gepresenteerd worden, een plek waar Nederland trots op is en die Werelderfgoed waardig is. Een reisdoel waar je het ‘BOVEN WATER’  komen kunt ONDERGAAN….Via de zeven belangrijkste Nederlandse waterniveaus laten we de bezoeker stapsgewijs ondergaan in een onderwaterwereld van techniek, waterbeheersing, kunst en vormgeving. Een nieuw visitekaartje van Hollands welvaren en hedendaagse wetenschap in een historische context van werelderfgoed.

Entreepaviljoen, Bezoekerscentrum, Uitkijktoren en Educatietribune

 

een co-creatie van:

Sander Smit  Projectarchitect

landschapsarchitect  Wim van Krieken
opdrachtgever  Stichting Werelderfgoed Kinderdijk
fotografie  Sander Smit

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!