Menu

GOUDA Springerslocatie

GOUDA-OOST

Springerslocatie

GOUDA-OOST

Springerslocatie

 

Springerslocatie Gouda

sprong over de dijk

…Gouda-oost krijgt én een buurtcentrum én een relatie met het water

 

 

 

 

Ember Library Mediator
situatie
Plankaart1
plan
Springers
de Springers
Sportlaan
sportlaan
dijkIJssel
sluis in de IJssel

Springerslocatie Gouda

Sprong over de dijk

Gouda-Oost is een wijk die alweer de derde generatie in is gegaan. De wijk verjongt door nieuwkomers met een nieuwe achtergrond en tegelijkertijd vertoond de wijk de rimpels en scheurtjes van ouderdom. Deze ‘volwassenheid’ brengt zowel charme als spanningen met zich mee.De visie is gebaseerd op het ontwarren van de ruimtelijke conflicten en het toewijzen van ‘nieuwe plekken’ voor de diverse doelgroepen en gebruikers. Het middel dat we hiervoor inzetten is ‘Helderheid door Ruimte’.
De belangrijkste afwegingen en keuzes hierbij zijn dat parkeren voor winkelbezoek zoveel mogelijk op maaiveld, direct aan de Sportlaan plaatsvindt en dat verbindingen uit de wijk via doorgaande langzaam verkeersroutes direct aansluiten op het winkelgebied, via brede ‘lopers’ waar de auto een drempel voelt. Woningen krijgen allen een balkon met uitzicht op de IJssel. Om een goed uitzicht te garanderen start het eerste woonniveau boven 8 meter ten opzichte van de Sportlaan. Er komen geen anonieme, sociaal onveilige parkeer’kelders’, maar parkeren met uitzicht en toezicht zonder dure brandveiligheidsvoorzieningen. De architectuur van het winkelcentrum zal de voorgestelde aanpak ‘Helderheid door ruimte’ benadrukken door de heldere compositie van bouwmassa’s aan het parkeerplein en het accent op de kop van de ‘Ramblas’. De winkelgevels openen zich naar de Sportlaan. Het karakter van de lange lopers en de arcade wordt in het architectonische beeld versterkt met heldere lijnen en horizontale open gevelstroken. De materialisatie is sober en ondersteunt de heldere eenvoud. Diverse slimme uitgangspunten en ontwerp-keuzes maken het project duurzaam, sociaal veilig en onderhoudsarm.

ontwikkelcompetitie: 43 woningen, 4000 m2 winkels,
300 parkeerplaatsen op maaiveld

 

een co-creatie van:

Sander Smit  Projectarchitect

team vhp  Pedro Pinto de sá Borges, Ronald Ubels
opdrachtgever  Woonpartners Midden-Holland, Wildschut projectontwikkeling

Springers3D3
Springers3D1
Springers3D4
Springers Plattegrondschetsen
Springers3D2
Springers3D8Brug
Springers3D6
Details1
SpringersGevel

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!